CONTACT/ BESTUUR


 

Voorzitter

Steven J.W. Rosman
Woonachtig in Maarssen. Werkzaam geweest in het bedrijfsleven als marketeer bij grote en middelgrote bedrijven en als zelfstandig performance coach, thans bestuurder bij Waterschap AGV.
Hapimagpartner sinds 2007
voorzitter@haben.nl
 

Secretaris

Hans L. Chiaradia
Woonachtig in Bemelen (Limburg). Langdurige ervaring als openbaar accountant (RA) en adviseur en nog steeds als zodanig actief. Diverse nevenfuncties.
Hapimagpartner sinds 2010
secretariaat@haben.nl
 

Penningmeester

penningmeester@haben.nl


Bankrekeningnummer
NL50 ABNA 0449 6418 99 ten name van HABEN