Hiermee meld ik mij aan als contribuant van HABEN
(Hapimag Aandeelhouders Belangenbehartiging Nederland).


Jaarlijkse bijdrage: € 12,50.
Aanmelding na 1 juli van enig jaar: contributie € 6,25 voor dat jaar.

Opzeggen als contribuant- schriftelijk- minstens twee maanden voor einde enig kalenderjaar.
Als contribuant worden alleen aangemerkt zij die hun jaarbijdrage hebben voldaan.
Handtekening (alleen nodig indien u per post uw aanmelding verzendt)

Gaarne dit aanmeldingsformulier elektronisch opsturen - te verzenden d.m.v. onderstaande knop - onder gelijktijdige betaling van de jaarlijkse bijdrage
(€ 12,50; evt. € 6,25) op onze bankrekening. Nummer NL 50 ABNA 0449 6418 99 t.n.v. HABEN o.v.v. Contributie en uw Hapimag Partner/lid nr.

Anders afdrukken en invullen en per post sturen naar:
Secretariaat Haben
Molenweg 3, 6268 NG Bemelen.
Altijd onder gelijktijdige betaling van de jaarlijkse bijdrage.